Nhằm tránh gây nhầm lẫn cho người đọc, Lodeonline Pro xin thông báo như sau

Nội dung bản quyền

Tất cả nội dung trên website Lodeonline Pro đều do đội ngũ biên tập viên nghiên cứu và viết bài. Bản quyền bài viết và thông tin thuộc về Lodeonline.Pro

Miễn Trừ Trách Nhiệm

Người đọc có thể tự do sử dụng bài viết, thông tin, kiến thức trên Lodeonline Pro một cách tự do và phục vụ cho bất kì mục đích gì, kể cả cá nhân hay cộng động. Tuy nhiên, Lodeonline Pro tuyên bố sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào liên quan đến việc chia sẻ, sử dụng nội dung của người đọc nếu có bất kì ảnh hưởng tiêu cực gì xảy ra.

Chúng tôi luôn cố gắng tạo ra thông tin và kiến thức hữu ích đối với người đọc và hơn hết là tuân thủ pháp luật ở nước sở tại. Tuy nhiên, không tránh khỏi sẽ có những rủi ro tiềm ẩn đến từ việc các thông tin, kiến thức của chúng tôi bị sử dụng cho mục đích xấu. Ngoài ra, các đường dẫn trên Lodeonline Pro đều do bên thứ ba quản lý, không thuộc kiểm soát của chúng tôi.

Ngoài ra, trong quá trình vận hành website, chúng tôi có quyền chỉnh sửa, bổ sung, cắt bỏ hoặc thay đổi bất kì nội dung nào trên website mà không cần phải thông báo đến người đọc.